สังคม,  สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.พญ. บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ และ ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเมื่อวันก่อน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *