การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

ประชาคมปทุมวัน ร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19 เพื่อชุมชน พร้อมดำเนินการ Work From Home เสริมความปลอดภัยแก่บุคลากร

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการทำเจลล้างมืออนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค ประชาคมปทุมวันร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19” เพื่อฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการทำเจลล้างมือด้วยตนเอง สำหรับใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับบุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในสถาบันฯ ตลอดจนประชาชนบริเวณโดยรอบสถาบันฯ ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิศวัฒน์ พร้อมทำความสะอาดหลังเสร็จโครงการ และสั่งบุคลากรปฏิบัติงานแบบ Work From Home ทันที เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกคน

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เผยว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด-19 ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันตัวเองกันมากขึ้น ซึ่งโดยหลักแล้ว คนส่วนใหญ่จะพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของโดยไม่จำเป็น รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดของมืออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้

ซึ่งในฐานะสถาบันการศึกษาของสังคม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงได้สร้างโครงการฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตนเอง ให้ประชาชนโดยรอบสถาบันและผู้ที่สนใจ ได้มาเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสได้ด้วยตัวเอง ในชื่อโครงการว่า ประชาคมปทุมวันร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19”

โครงการ ประชาคมปทุมวันร่วมใจผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19” เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตนเอง สำหรับใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับบุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายในสถาบันฯ ตลอดจนประชาชนบริเวณโดยรอบสถาบันฯ อาทิ วินรถจักรยานยนต์รับจ้างตลาดเจริญผลวินรถจักรยานยนต์รถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

โครงการฝึกอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตัวเองครั้งนี้ มีความคาดหวังให้ประชาชนทุกคนทั้งในและนอกสถาบันสามารถดูแลตัวเอง เพื่อผ่านวิกฤตของไวรัสโควิด-19 ไปได้อย่างมั่นคง และหลังจากให้ความรู้กับทุกคนเรียบร้อยแล้ว สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ก็ได้ดำเนินมาตรการ ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว’ ทันที ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่การฝึกอบรม รวมถึงจุดอื่นๆ ในสถาบัน ทั้งยังมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home อีกด้วย รอเวลาให้สถานการณ์คลี่คลายลง เพื่อความปลอดภัยของตัวบุคลากรทุกคนเอง” รศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ กล่าว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *