การเงิน,  สังคม

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของชมรมธุรกิจบัตรเครดิต

กรุงเทพฯ, 26 มีนาคม 2563 –   เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในปัจจุบัน และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตจึงออก 2 มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 1 – ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือนจากเดิม 10% เหลือ 5%  ตั้งแต่  เมษายน 2563  ถึง ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

มาตรการที่ 2 – ให้ความช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น รวมถึงลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม รับการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายกรณี

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือนี้ผ่านช่องทางของสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกชมรมฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2563 นี้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรโดยตรงได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *