สังคม,  เกษตร

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมบรรเทาภัยแล้ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ร่วมสนับสนุนน้ำประปา ให้กับหน่วยงานปกครองพื้นที่และองค์กรปกครองการส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบางสะพาน

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือทางสายด่วนนิรภัย 1784  ตลอด 24 ชั่วโมง  และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูร้อนนี้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *