การศึกษา

สมศ. จัด 3 คอร์สให้ผู้ประเมินเรียนผ่านออนไลน์ เลี่ยงการติดต่อไวรัสโควิด-19

กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2563 – สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จัดหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ประเมินภายนอกในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19หลักสูตร สำหรับผู้ประเมินภายนอกทั้งหมด

ได้แก่

1.หลักสูตร IT เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA)

2.หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์รายงานแบบประเมินตนเองหรือ SAR

และ 3.หลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกสามารถเข้าไปเรียนรู้ และทบทวนได้ทุกที่ และทุกเวลาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาจริงในปีสุดท้ายของรอบสี่ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า(2564-2568) แทนการจัดกิจกรรมจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้กับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งทุกกิจกรรมที่กำลังจัดขึ้นในระหว่างนี้  ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอกสามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ที่  www.onesqa.or.th  หรือ  www.youtube.com/user/onesqaIT

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *