การศึกษา,  สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู้ภัย COVID-19 ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเรียน ค่าหอพัก พร้อมวางระบบไอทีรองรับ e-Learning และ Work from Home ในวิกฤติเราต้องไปต่อ!

เชียงใหม่, 30 มีนาคม 2563 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอขยายระยะเวลา หรือผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าหอพักได้ พร้อมทั้งปรับการเรียนการสอนให้เป็นระบบออนไลน์ และดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ให้นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลา หรือขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าหอพักได้ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน (2562) นี้เป็นต้นไป โดยครอบคลุมถึงนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้จนสำเร็จการศึกษาแม้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่คับขัน
2. จัดหาโปรแกรมสำหรับการสอนและการประชุมออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรม Zoom แบบไม่จำกัดผู้ใช้ (Unlimited Users) และโปรแกรม Microsoft Team สำหรับนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถเรียนและทำงานได้อย่างต่อเนื่องจากที่สถานที่ต่าง ๆ ผ่านบัญชีอีเมล @cmu.ac.th ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใช้แนวปฏิบัติ Work from Home เพื่อสนับสนุนมาตรการ Social Distancing
3. หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา แต่เพิ่มการควบคุมโอกาสติดเชื้อด้วยการจำกัดการเข้า–ออกทางเดียว การคัดกรองโรคด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ภายในด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง เป็นต้น และสำหรับร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจำหน่ายอาหารเฉพาะแบบนำกลับไปรับประทานเท่านั้น
4. ตั้งชุดเฉพาะกิจเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดของ COVID-19 ในระยะที่ 3 จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และคณะทำงานปฏิบัติการดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงปานกลาง (Intermediate Risk) และกลุ่มเสี่ยงสูง (High Risk) ทั้งยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operating Center; EOC) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นเพื่อให้มาตรการต่าง ๆ สามารถดำเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็ว
นอกจากนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้จับมือร่วมสู้ภัย COVID-19 ครั้งนี้ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้แยกคลินิกคัดกรอง COVID-19 (PUI Clinic) สำหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยออกจากจากคลินิกทั่วไป จัดเตรียมหอผู้ป่วย และห้องแยกเฉพาะความดันลบ (Negative Pressure Room) สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไว้โดยเฉพาะ ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยคัดกรองผู้ป่วย คณะเภสัชศาสตร์เป็นกำลังหลักในการผลิตแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70% เพื่อให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยนำไปใช้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ได้จัดสถานที่สำหรับจัดเก็บแอลกอฮอล์ 95% และดำเนินการจัดส่งให้คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70% และคณะสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาได้พัฒนาแอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเองเบื้องต้น 3 ภาษา เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อ COVID-19 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง ที่พร้อมขยายผลไปใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เป็นต้น
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ที่เว็บไซต์ www.cmu.ac.th เฟซบุ๊ค cmuofficial และไลน์ @cmuthailand
#CMUChannel+ #CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *