พลังงาน,  เศรษฐกิจ

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3.25 บาทต่อหุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป ไม่มีกำหนด เพื่อร่วมลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 23 เมษายน 2563

ดร. กัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่จะจัดขึ้น ณ ห้องบอลลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโอกาส การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและกลับสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้  การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล”

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 1,711 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วันกำหนดและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเดิมวันที่ 9 มีนาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 23 เมษายน 2563 หากรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท เอ็กโก กรุ๊ป จะจ่ายเงิน           ปันผลรวม ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,422 ล้านบาท

“เอ็กโก กรุ๊ป ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำ หรือหากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงและกลับสู่สภาวะปกติเมื่อใด เอ็กโก กรุ๊ป จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุดต่อไป เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” ดร.กัมปนาท กล่าวสรุป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *