สังคม,  สุขภาพ

เอ็ม เอส ไอ จี ร่วมสนับสนุน หยุดการแพร่ระบาดโรค COVID-19

เอ็ม เอส ไอ จี รับมาตรการรัฐ ร่วมสนับสนุนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ปรับระบบการทำงานให้พนักงาน Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ชี้ไม่กระทบลูกค้าและคู่ค้า พร้อมใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เสริมธุรกิจไม่สะดุดนายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) และลดความแออัดในพื้นที่ตามหลัก Social Distancing  บริษัทฯ จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม ให้สอดคล้องกับประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“สถานการณ์ปัจจุบัน  ผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วประเทศ เราคงต้องอดทนผ่านวิกฤตไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนนโยบาย และมาตรการภาครัฐ – อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ที่ขอความร่วมมือให้องค์กรและบริษัทต่างๆ ให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home – WFH) เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม ลดการสัมผัสระหว่างกัน (Social Distancing) โดยขณะนี้ เราได้วางแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานของเอ็ม เอส ไอ จี ส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน และใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ อำนวยความสะดวกให้พนักงานทำงานที่บ้านเปรียบเสมือนนั่งทำงานที่ออฟฟิศ โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีพนักงานบางส่วนโดยเฉพาะในส่วนงานการดูแลลูกค้า และบริการสินไหมทดแทนปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ”

นายรัฐพล กล่าวอีกว่า จากมาตรการลดความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการดำงานเพื่อรองรับการทำงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้เตรียมระบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและคู่ค้า และลดความเสี่ยงในการเดินทางเข้ามาติดต่อทำธุรกรรมที่บริษัทฯ โดยยังสามารถให้บริการต่างๆ ได้ตามปกติ อาทิ การเรียกร้องสินไหมทดแทน การชำระเบี้ยประกันภัย การแจ้งเคลมตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์สายด่วน โทร.1259 MSIG Customer Service โทร.0-2007-9000 หรือ Email: customer_care@th.msig-asia.com รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บริษัท www.msig-thai.com, Facebook: MSIGThailand, Line Official Account @MSIGThailand

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *