ธรรมะ วิปัสสนา

ประโยชน์ตนในนาทีสุดท้าย

พระพุทธเจ้าเคยตรัสถามว่า ดูก่อนสารีบุตร ที่เราพูดไปนี้เธอเชื่อไหม พระสารีบุตรว่า ยังไม่เชื่อพระเจ้าข้า พระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็ฮือฮาว่า ทำไมพระสารีบุตรจึงกล้าปฏิเสธต่อหน้าพระพักตร์ขนาดนี้

พระพุทธเจ้า ท่านกล่าวต่อไปว่า ทำไมเธอจึงไม่เชื่อ พระสารีบุตรตอบว่า เพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ เมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้ว รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงอย่างไร จะนำมากราบทูลเมื่อภายหลัง

พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่า สงฆ์ทั้งหลายจงฟังไว้ พวกเธอได้ยินอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อ ให้นำไปปฏิบัติกลั่นกรองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลเสียก่อน แล้วจึงค่อยเชื่อ

ทุกวันนี้ Social ก็ดี youtube ก็ดี Facebook ก็ดี ออกมาเยอะเหลือเกิน ออกมาอย่างไรพวกเราก็เชื่อทั้งหมด เขาว่ายังไงก็ว่าไปตามเขา

ถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้ว เขาว่าอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อนะ ให้ฟังไว้ก่อน เมื่อกลั่นกรองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลแล้ว หากเป็นจริงมีเหตุผล ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะมีเหตุผล ให้พวกเราใช้สติปัญญากลั่นกรองให้รอบคอบด้วยเหตุและผลเสียก่อน

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
จากพระธรรมเทศนา “ประโยชน์ตนในนาทีสุดท้าย”
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ขอบคุณ: เฟซบุ๊กส์ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *