การศึกษา,  การเมือง,  สังคม,  สุขภาพ

พช.ประกาศพักชำระหนี้กองทุนฯ สตรี 1 ปี เยียวยาสมาชิก ช่วงวิกฤติโควิด-19

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ โดยยืดเวลาออกไป 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ย เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันของสมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้

“คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ต้องเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี เป็นผู้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลและลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ พร้อมยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 29 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ หรือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไว้”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *