สังคม,  สุขภาพ

กฟภ.มอบเงิน 10 ล้าน ให้ รพ.หนองคาย นำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเช็คเงินสดจำนวน 10 ล้านบาท จากนายขวัญชัย ชูศรีทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย และคณะ ในโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายขวัญชัย ชูศรีทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และช่วยเหลือโรงพยาบาล 77 แห่ง ที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลผ่านกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาททั่วประเทศ

อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง PEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อีกทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *