สังคม

“น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น2516” บริจาคหน้ากากอนามัยและเครื่องช่วยหายใจ สู้ “โควิด-19”

น้องใหม่จุฬาฯรุ่น 2516 ขอเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ด้วยการจัดทำหน้ากาอนามัย (ผ้า)เพื่อบริจาคส่วนหนึ่งให้แก่โรงพยาบาลต่างๆและอีกส่วนหนึ่งสำหรับจำหน่ายให้แก่น้องใหม่จุฬาฯรุ่น 2516 ด้วยกัน

เพื่อนำเงินรายได้มาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับมอบให้โรงพยาบาลต่างๆจำนวน เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท

น้องใหม่จุฬาฯรุ่น 2516 พร้อมส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ที่แจ้งความจำนงขอรับบริจาคเร่งด่วน จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ รพ.ยะลา , รพ. ปัตตานี , รพ. ยะรัง , รพ. สมเด็จพระยุพราช สายบุรี ปัตตานี , รพ. สวรรค์ประชารักษ์ , รพ. ชลบุรี , รพ. สันทราย เชียงใหม่ , รพ. นครพิงค์ เชียงใหม่ , รพ. ศูนย์ราชบุรี , รพ. นภาลัย , รพ. สมเด็จพุทธเลิศหล้า , รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร , รพ. พระนั่งเกล้า , รพ. สิรินธร ขอนแก่น , รพ. จุฬา และสถาบันบำราศนราดูร ฯ และมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่รพ.ยะลา รพ.มหาราช นครราชสีมา รพ.บางขุนเทียน และ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละสู้ภัยโควิดเพื่อคนไทยทุกคน  ขอชัยชนะจงมีแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *