การเมือง,  สังคม

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รวมพลังที่ปรึกษาธุรกิจทั้งหมด 15 รุ่น กว่า 500 คน  ช่วย SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมปัญหาทั้ง 3 ภาค ได้แก่การผลิต บริการ และการค้า

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMECN) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเอสเอ็มอีไทย จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ประเทศไทย)” โดยได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ที่ผลิตที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า 500 คน ทั้งนี้จะเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำทางออนไลน์ที่จะครอบคลุมปัญหาของธุรกิจทั้ง 3 ภาค ได้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการค้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและกิจการที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ มากกว่า 15 ด้านดังนี้ 

(1) ด้านการผลิต (2) ด้านการเงิน (3) ด้านบัญชี (4) ด้านภาษี (5) ด้านการจัดการ (6) ด้านพัฒนาบุคลากร (7) ด้านการตลาด (8) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านการขาย (10) ด้านประชาสัมพันธ์ (11) ด้านออนไลน์ (12) ด้านสินเชื่อธุรกิจ (13) ด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (14) ด้านแผนธุรกิจ (15) ด้านอื่น ๆ สามารถระบุปัญหาเองได้ หรือแม้กระทั่งมีปัญหาความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนที่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขทันที

โดยทางศูนย์ฯ จะจัดที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการ เพื่อให้คำปรึกษาและทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน พร้อมสรุปรายงานผล ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกจะออนไลน์ในการรับคำปรึกษา ซึ่งได้กำหนดการดำเนินงานไว้ ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1 : คัดกรอง-จับคู่

-หลังจากที่ผู้ประกอบการ SMEs ได้ลงทะเบียนขอรับการปรึกษาแนะนำเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯจะคัดกรองและจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับปัญหาที่ ผู้ประกอบการ แจ้งมาและจะแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบเพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อและให้คำปรึกษาแนะนำต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 : วินิจฉัยกิจการ-ให้คำปรึกษาแนะนำ

-ที่ปรึกษาจะสอบถาม ตรวจทาน ปัญหาที่แท้จริง โดยปฎิบัติการวินิจฉัยกิจการตามแบบฟอร์ม (วินิจฉัยกิจการจำนวน แผ่น) และทำการสรุปข้อเท็จจริงของปัญหา พร้อมให้ให้คำปรึกษาแนะนำ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนและติดตามการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 3 : สรุป-ส่งต่อ

-ที่ปรึกษาจะทำการสรุปรายงานเบื้องต้นพร้อมทั้งความต้องการของผู้ประกอบการ และประสานงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน พร้อมทั้งสรุปรายงานให้รัฐบาลทราบต่อไป

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการคำปรึกษาสามารถกดลิ้งค์นี้ https://bit.ly/34izEQD เพื่อลงทะเบียนทันที สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อกับทางศูนย์ช่วยเหลือ SME Covid-19 สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 09-5085-3888

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *