ประชาสัมพันธ์,  สังคม

กฟผ. ร่วมสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ พัฒนาหุ่นยนต์ ช่วยแพทย์สู้ COVID-19   

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และนายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี กฟผ. ร่วมมอบเงินสมทบทุนให้กับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน ล้านบาท สนับสนุน CURoboCOVID โครงการพัฒนาหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์สู้ภัย COVID19 จำนวน 103 ตัว โดยโครงการประกอบด้วยหุ่นยนต์ ชุดหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์ส่งของ (Remote Control Delivery Robot) หุ่นยนต์สื่อสารทางไกล (Telepresence Robot) และหุ่นยนต์เครื่องช่วยหายใจ (Ambu Bag) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ให้สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ สนับสนุนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19เมื่อวันที่ เมษายน 2563 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *