การศึกษา,  ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์

วสท. เชิญส่งผลงานประกวดอาคารระดับอาเซียน “ASEAN Building Fire Safety Awards 2020” วันนี้ – 31 พ.ค. 63

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีอาคารที่ปลอดภัยจากอัคคีภัยรองรับการเติบโตของภูมิภาคอาเซียน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาพันธ์วิศวกรรมอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organization – AFEO)เชิญผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งผลงานประกวดอาคารปลอดภัยดีเด่นในเวทีนานาชาติ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 คุณสมบัติต้องเป็นอาคารที่มีการออกแบบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ประกอบอาคารตามกฎหมายกำหนด ผ่านการตรวจสอบอาคาร รวมถึงการบำรุงรักษาและทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า การประกวดระดับนานาชาติ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารของประเทศสู่อาเซียน สร้างมาตรฐานและแบบอย่างให้แก่องค์กร หน่วยงาน เจ้าของอาคาร ตลอดจนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ตระหนักถึงระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับสิทธิ์เสนอชื่อรับรางวัลในงานประชุมนานาชาติสมาพันธ์วิศวกรรมอาเซียน หรือ CAFEO ครั้งที่ 38 (Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations) ซึ่งปีนี้ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองดานัง

กำหนดการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020

  • เปิดรับแบบของอาคาร วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563
  • ประกาศผลผู้เข้ารอบครั้งที่ 1 คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  วันที่ 8 มิถุนายน 2563
  • ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร มิถุนายน – สิงหาคม 2563
  • ประกาศผลอาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับรางวัล คะแนนผ่านร้อยละ 80 วันที่ 30 กันยายน 2563
  • ส่งรายชื่อเพื่อรับรางวัล วันที่ 15 ตุลาคม 2563
  • วันประกาศการรับรางวัลระดับอาเซียนเวทีงาน (CAFEO 38th 2020 ณ ประเทศเวียดนาม)  วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจดาวโหลดใบสมัครที่ลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/18rRVMY6zYjWj858QmuVmFT4ZKowzbYxT

ช่องทางการส่งแบบอาคาร 

1. อัพโหลดไฟล์แบบอาคารผ่าน Google Drive ส่งลิงค์มาที่ E-mail: foreignaffairs@eit.or.th

หรือ 2. ส่งแบบอาคารที่มายัง คุณเยาวรักษ์ วสท. เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมดเขตส่งใบสมัครและแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเยาวรักษ์ วสท. โทร.0-2184-4600-9 ต่อ 514 มือถือ 08-9055-2899 โทรสาร.0-2184-4662 E-mail: foreignaffairs@eit.or.th

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *