การศึกษา,  สังคม,  เกษตร

รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น หมอกควันลดลง และค่า PM 2.5 ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย โดยความร่วมมือของภาครัฐ และภาคประชาชน

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปฯ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสาทุกคนที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการแก้ไขปัญหา ขอให้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และรักษามาตรฐานการทำงานร่วมมือกันต่อไป พร้อมกล่าวมอบแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน รวมทั้งนำเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปดับไฟป่าให้สนิท ไม่ให้ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง แล้วกลับมาติดอีก พร้อมกับให้ขยายความร่วมมือ รณรงค์ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า พร้อมทั้งแต่งตั้งประชาชนในพื้นที่ให้เป็นชุดปกป้องพิทักษ์ป่า ดับไฟป่า จัดให้มีเวรยามคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าชุด ให้ประชาชน จิตอาสาเป็นกำลังสนับสนุน รวมถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จับตาประชาชนในความรับผิดชอบ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเผาป่า ล่าสัตว์ ในส่วนของผู้ที่ได้สิทธิ์ทำกินในที่ดิน หากพบมีการเผาป่าทำกินขอให้ตัดสิทธิ์ในการทำกินอย่างเด็ดขาด

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปถึงการจับกุมผู้กระทำความผิด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวถึงการจับกุม ให้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวไม่เผาป่า พร้อมกับขอให้ผู้ว่าฯ ใช้อำนาจอย่างเต็มที่และทำงานอย่างเข้มแข็ง และจัดพื้นที่ safe zone ให้กับประชาชน คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก

ในส่วนของสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดน รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เจรจาสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพิจารณาให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสม และขอให้ถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางโดยรถยนต์ไปลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และจิตอาสา พร้อมมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังบริเวณน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *