สังคม

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID-19

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ  นางสาวจิราภรณ์ สอนไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และ คุณอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ รพ.สงฆ์ เมื่อเร็วๆนี้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *