สังคม,  สุขภาพ

กกล.นเรศวร ร่วมกับ ทีมแพทย์-พยาบาล “SKY DOCTOR” ช่วยกู้ชีพหนูน้อยวัย 1 ขวบ ขณะส่งตัวรักษาต่อ จนสามารถส่งตัว เพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงที

พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.กกล.นเรศวร ได้สั่งการให้ ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร จัดอากาศยาน ฮ.ท.212 จำนวน 1 เครื่อง เข้าทำการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์-พยาบาล “SKY DOCTOR” ของ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้การช่วยเหลือ ด.ญ. พริมา ชัยยุทธวิเศษกุล อายุ 1 เดือน น้ำหนัก 4.7 กก. อยู่บ้านเลขที่ 311 หมู่ 7 บ.หม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีอาการไข้ หายใจเหนื่อยหอบ เนื่องจากปอดอักเสบ และระบบหายใจล้มเหลว มีโอกาสเสียชีวิตได้ตลอดเวลา

โดยผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่ รพ.สต.บ.หม่องกั๊วะฯ แต่เนื่องจาก รพ.ฯ ขีดความสามารถไม่เพียงพอในด้านบุคลากร และเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วยในการเดินทางพื้นดินต้องใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานเนื่องจากเส้นทางมีสภาพทุรกันดาร ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุด จึงมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

โดย ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และแพทย์อำนวยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้ทำการขออนุมัติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กกล.นเรศวร, นายแพทย์สาธารณสุข จ.ตาก ส่งต่อผู้ป่วยโดยทีมแพทย์-พยาบาล “SKY DOCTOR” ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ โดย ฮ.ท.212

แต่ในขณะลำเลียง ผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้น แพทย์ต้องให้การช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ ให้ออกซิเจน ยาและสารน้ำ จนกระทั่งพ้นวิกฤต ผู้ป่วยปลอดภัย และได้เข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.แม่สอดฯ เป็นที่เรียบร้อย สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาต่อเนื่องโดยปลอดภัย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *