การเงิน,  สังคม

สินเชื่อออมสินช่วยคนไทย สู้ภัยโควิด-19

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยแบ่งเป็น

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่ – สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น วงเงินกู้ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืน 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืน 3 ปี โดยใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนที่ www.gsb.or.th เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร. 1115

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *