การศึกษา,  เกษตร

บิ๊กป้อม ประชุม กนช. แก้ภัยแล้ง ทั้งระบบทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตร ประชุม กนช. แก้ภัยแล้ง ทั้งระบบทั่วประเทศ สั่งเร่งช่วยเหลือปชช. ย้ำน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอทั่วถึง พร้อมรองรับ ปชช.อยู่บ้านเลี่ยงโควิด-19 เตรียมแผนเก็บน้ำฤดูฝน เตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ EEC

วันที่ 13 เม.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้ เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุมทางไกล (Video Conference) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช.

ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์ ภัยแล้งจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศซึ่งปัจจุบัน มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว จำนวน 24 จังหวัด 143 อำเภอ 742 ตำบล รวม 6,255 หมู่บ้าน มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ ทั่วประเทศ ร้อยละ49 ปริมาณน้ำใช้การได้ ร้อยละ26 โดยมีการคาดการณ์ จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง มิ.ย.ถึง ก.ค.63 และปัจจุบันมีหลายพื้นที่ได้เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ท่ามกลางสภาวะน้ำต้นทุนเหลือน้อยแต่น้ำอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอ ขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาจากโรคโควิด-19 ด้วย ประชาชนต้องอาศัยอยู่กับบ้านของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งเตรียมน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอ และเตรียมแผนกักเก็บน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ โดยที่ประชุมได้มีการเห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติในส่วนภาคตะวันออก ,การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกและแผนการจัดสรรน้ำ และเห็นชอบการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี63

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการ กนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภค/น้ำครัวเรือนไว้ใช้ให้เพียงพอ มีคุณภาพ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ปชช.อยู่บ้านเลี่ยงการแพร่โควิด-19 ควบคู่กับการป้องกันน้ำแล้ง มิให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น พร้อมเร่งรัดการเจาะบ่อบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำฤดูฝน รองรับฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ EEC

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับให้ กนช. จะต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต จึงขอให้ช่วยกันรณรงค์ประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุน และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ให้มีน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ และยั่งยืน ตลอดไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *