สุขภาพ

รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ตอบรับนโนบาย รัฐบาล  ตรวจโควิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19   โดยตอบรับนโยบายรัฐบาลเข้าร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ  สปสช โดยเปิดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส  COVID -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก สปสช  ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม ผู้ที่มี สิทธิประกันสังคม , บัตรทอง และ สำหรับสิทธิ ข้าราชการ  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจอย่างทั่วถึง

เงื่อนไขที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ไวรัส  COVID 19  พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้ มีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก หรือปอดอักเสบ ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างนึงในช่วง 14 วัน

  • มีประวัติเดินทาง หรืออาศัยในพื้นที่เกิดโรค COVID-19
  • มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว หรือติดต่อคนจำนวนมาก
  • ไปในสถานที่แออัด ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ขนสงสาธารณะ
  • มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19

2.ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ ผลเอกซเรย์ปอด เข้าได้กับเชื้อ COVID -19  

3.ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

4.เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก หรือปอดอักเสบ

โดย รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร สถานที่  การให้บริการ เพื่อรองรับการตรวจคัดกรอง และสถานที่รองรับการรักษา สำหรับผู้ป่วย COVID – 19 โดยเฉพาะ

เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน  ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 inter  ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยสามารถทราบผลการตรวจ ได้ภายใน 24 ชม. 

สำหรับท่านที่มีความเสี่ยง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-5111-2092, 09-1772-4302   หรือที่ Call Center 1609

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *