การศึกษา

รองฯ ประวิตร สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ในแหล่งกักเก็บน้ำที่มีน้ำน้อย รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัด

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เดือนเมษายนนี้ ประเทศไทยตอนบน มีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ แม้ในบางพื้นที่จะเกิดพายุฤดูร้อน และฝนตกแต่หลายพื้นที่ แหล่งน้ำต่างๆ ยังคงปริมาณน้ำใช้การได้น้อย และจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไป อีกระยะหนึ่ง

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พบว่ามี 59 จังหวัด จำนวน 28,303 หมู่บ้าน โดยภาครัฐได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงขาดแคลนน้ำแล้ว 44 จังหวัด จำนวน 7,191 หมู่บ้าน ยังคงเหลือพื้นที่เสี่ยงอีก 57 จังหวัด จำนวน 21,412 หมู่บ้าน

รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆ ที่เหลือ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ในแหล่งกักเก็บน้ำที่มีน้ำน้อย เพื่อช่วยเหลือน้ำด้านอุปโภคบริโภค เป็นลำดับแรก เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำ ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม จ้างแรงงานภาคเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในช่วงฤดูแล้งนี้ รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *