สังคม,  สุขภาพ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก – ระบบสื่อสารทางไกล” เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ในต่างจังหวัด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก – ระบบสื่อสารทางไกล” เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ในต่างจังหวัด

โดยหุ่นยนต์ทั้งสองชนิดนี้ เป็นนวัตกรรมและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย ใช้งานง่ายและช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

โดยในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับมอบ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก – ระบบสื่อสารทางไกล” จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลทั้ง 73 แห่ง ต่อไป

โอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนชุดตรวจโควิดเพื่อช่วยควบคุมการระบาด หรือ Test Kit จำนวน 5,000 ชุด แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการต่อไปด้วย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *