การเมือง,  สังคม,  สุขภาพ

รัฐบาล ยืนยันมีงบเยียวยา 5,000 บาท เพียงพอ

รัฐบาลยืนยันมีงบประมาณเพียงพอและมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มสำหรับการจ่ายเงินตามมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน โดยในช่วงเดือนแรก สามารถใช้เงินจากงบประมาณปี 63 คือ งบกลาง และงบประมาณที่โอนกลับมาจากโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ส่วนในช่วงเดือนต่อไป จะใช้งบประมาณจากเงินกู้ยืม

ในส่วนของ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท จะมีกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนการใช้งบประมาณต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการอย่างละเอียดและรัดกุม โดยคาดว่าจะสามารถใช้งบประมาณได้ในช่วงปลายเดือน เม.ย. 63 หรือต้นเดือน พ.ค. 63

นอกจากนี้ ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์แล้ว 2 รอบ จำนวน 2,400,000 ล้านราย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 63 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย. 63 ซึ่งในช่วงวันที่ 15-17 เม.ย. 63 จะมีการโอนเงินเยียวยาในรอบที่ 3 มีผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 800,000 ราย คิดเป็นงบประมาณ 4,000 ล้านบาท

รัฐบาลจะเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคนโดยเร็วที่สุด สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ทำการทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง ในวันที่ 20 เม.ย. 63 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน. com

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *