เกษตร

กรมชลประทาน สนับสนุนโครงการ ต้นน้ำปันน้ำวังโตนด-อ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อช่วยภัยแล้ง

กรมชลประทาน ร่วมกับ อบต.ทุ่งเบญจา วางท่อส่งน้ำขนาด 8″ ความยาวประมาณ 700 เมตร สูบน้ำจากแม่น้ำวังโตนดไปลงสระน้ำสาธารณะ ห้าเหลี่ยม ในพื้นที่หมู่ที่ 9 หลังตลาดหนองคล้า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ทั้งน้ำประปาและน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการคืนสู่สังคมต้นน้ำปันน้ำวังโตนด – อ่างเก็บน้ำประแสร์ (CSR)ขณะเดียวกันปลายปี 2562 ได้เตรียมรองรับโดยการขุดลอกสระ คลอง แต่ไม่มีน้ำเพราะยังไม่มีฝน ตอนนี้ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกด มาให้คลองวังโตนดแล้ว 3 ครั้ง และวางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยต่อท่อน้ำดิบ (HDPE) ส่งมาให้เกษตรกรแต่ละรายนำไปลงสระ ซึ่งต้องขอเครื่องสูบน้ำจากชลประทาน และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

สำหรับท่อน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีให้การสนับสนุน จากนั้นมีแนวทางแก้ไขร่วมกับกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำโดยสำรวจวางท่อ3 เส้นทาง เพื่อให้น้ำจากคลองวังโตนด ซึ่งได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกดที่ปล่อยมา โดยมีแผนขุดสระสาธารณะให้กระจายทั่วตำบลและทำโครงการสูบน้ำไปใส่สระสาธารณะและสระเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งตำบล

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *