การตลาด,  การเมือง,  พาณิชย์,  สังคม,  สุขภาพ

เดินหน้าป้องกันควบคุมการกักตุนสินค้าทั่วประเทศ

พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กำหนดแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันควบคุมการกักตุนสินค้าตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 หลังคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

1.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งประกาศของคณะกรรมการฯ และ พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ให้ผู้ครอบครองชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณ สถานที่จัดเก็บโภคภัณฑ์ เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เป็นต้น

2.แจ้งประชาชนว่า สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ถ้าพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือ โทร.สายด่วน 1567

3.ทำความเข้าใจกับผู้ที่ครอบครองโภคภัณฑ์ ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่ทำให้สังคมเดือดร้อนและเสียหาย

4.ถ้าพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทันที

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *