การศึกษา,  สังคม

ฮ. ปภ.32 ขึ้นทิ้งน้ำดับไฟป่า ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63 ฮ.ปภ.32 (เฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32) ทำการทิ้งน้ำดับไฟบริเวณพื้นที่สูงชัน ปฏิบัติภารกิจบินดับไฟป่า บริเวณพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทิ้งน้ำรวมทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน คิดเป็นปริมาณน้ำ 12,000ลิตร สำหรับ ฮ.ปภ.32 หรือเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 สรรถภาพของเครื่องนั้น สามารถทำความเร็วได้ 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยการบินอยู่ที่ 648 กิโลเมตร เพดานการบิน 5,000 เมตร หรือ 16,400 ฟุต และสามารถบินได้นาน 2 ชั่วโมง 45 นาที ในการบูรณาการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนืออย่างเข้มข้น โดยนักบินและช่างเครื่องได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจบินทิ้งน้ำดับไฟป่าและลดปริมาณมลพิษในอากาศ ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อควบคุมปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *