สังคม,  สุขภาพ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ 17 เมษายน 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานรับมอบ “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

ซึ่งห้องดังกล่าวเป็นรูปแบบเคลื่อนที่ ติดตั้งง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวก มีความเหมาะสมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา โดยเป็นนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ให้การสนับสนุนขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยเริ่มด้วยการจัดหาเครื่องมือป้องกันความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ก่อน จึงได้พระราชทาน “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” เพื่อใช้รักษาผู้ช่วยโควิด-19

โดยในลำดับแรกได้พระราชทานแก่โรงพยาบาล 4 แห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ คือ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งอีก 3 โรงพยาบาลจะดำเนินการส่งมอบต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *