การศึกษา,  สังคม

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบชุด PPE ชุด Isolation Gown จากมูลนิธิเวชดุสิตฯ และหน้ากากผ้าจาก Wacoal แก่โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ส่งมอบชุด PPE ชุด Isolation Gown จากมูลนิธิเวชดุสิตฯ และหน้ากากผ้าจาก Wacoal แก่โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ให้การสนับสนุนด้านการขนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสำนักงานชลประทานที่ 16 และสำนักงานชลประทานที่ 17 ให้ความอนุเคราะห์นำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ประกอบด้วย

จังหวัดนราธิวาส – โรงพยาบาลนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโกลก โรงพยาบาลตากใบ และโรงพยาบาลรือเซาะ

จังหวัดปัตตานี – โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลไม้แก่น โรงพยาบาลยะรัง และโรงพยาบาลหนองจิก

จังหวัดยะลา – โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาลบันนังสตา

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *