สังคม,  แรงงาน

ประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้างบริษัทมิตซูฯ ชลบุรี ที่ถูกเลิกจ้าง ร้อยละ 70 นานถึง 200 วัน ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

จากกรณีข่าว บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เลิกจ้างลูกจ้างจำนวนกว่า 1,000 คน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมาย เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ประกันสังคมจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนายจ้างพบว่าบริษัทดังกล่าว ตกลงเลิกจ้างลูกจ้างในกลุ่มรับเหมาค่าแรงจากบริษัทรับเหมาค่าแรง 7 บริษัท เป็นจำนวนรวม 1,119 คน โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา

บริษัทยินยอมจ่ายเงินชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นเงินกว่า 41 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีลูกจ้างทุกรายที่ถูกเลิกจ้างแล้ว และจะมีการจ่ายค่าจ้างในวันที่ 20 เมษายนนี้ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกจ้างเช่นกัน

ในการนี้ เรืออากาศเอกหญิงศุภพรฯ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า ตามข้อสั่งการของเลขาธิการฯ ตนได้รีบเข้าประสานงานกับทางนายจ้าง เมื่อทราบข้อสรุปว่าเป็นการเลิกจ้างและบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง

โดยจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินกว่า 11 ล้านบาท และค่าชดเชยเป็นจำนวนเงินกว่า 30 ล้านบาท ในส่วนของประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตนจึงได้ให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการขอรับเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง พร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็น

รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว ขอให้ทางบริษัทเป็นผู้รวบรวมเอกสารดังกล่าว และเร่งนำส่งสำนักงานประกันสังคมโดยเร็วเพื่อเร่งตัดจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็ว

ซึ่งการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากถูกเลิกจ้างในครั้งนี้ กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจของกระทรวงแรงงานที่ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้ได้รับเงินกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างไม่เกิน 200 วัน

เรืออากาศเอกหญิงศุภพรฯ กล่าวต่ออีกว่า สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ได้เร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการออก “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสืบเนื่องจากได้รับผลกระทบ จากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563” ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 นับได้ว่าสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ได้รับในครั้งนี้สมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในการมุ่งช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *