ท่องเที่ยว & อาหาร,  สังคม

รถครัวสนาม..ทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์

กองพลทหารม้าที่ 1 จัดรถครัวสนามทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 1,000 กล่องบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีประชาชนรับบริการได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรองและการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ที่หน่วยได้กำหนดเอาไว้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค พล.ม.1 จึงได้ดำเนินการประกอบอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน และได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *