การศึกษา,  สุขภาพ

สกรีนเข้มช่องทางธรรมชาติสุไหงโก-ลก ป้องกันผู้หลบหนีเข้ามาโดยไม่การคัดกรองโรคโควิด-19

วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ พรมแดนไทย-มาเลเซีย ริมแม่น้ำสุไหงโกลก ที่ บ้านตือระ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยได้สอบถามพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ตามแนวเขตพรมแดน เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตลอดจนเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันแนวชายแดน โดยพลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตามแนวชายแดน ให้ดูแลระมัดระวังตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ และตรวจตรา ป้องกันแนวชายแดน สกรีนช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองหลุดเข้าไปได้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *