สังคม,  สุขภาพ

โควิด 19 เราต้องต่อสู้อีกยาวนาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
19 เมษายน 2563

อย่างที่เคยกล่าวไว้ เราจะต้องร่วมกันอีกยาวนานเหมือนวิ่งมาราธอน สิ่งที่ต้องการขณะนี้ต้องการคือความร่วมมือร่วมใจและให้ประชาชนไทยทุกคนได้เข้าถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานคือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เราจะต้องจัดแบ่งปัน เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร ถ้ามีการกระจายอาหารให้ทั่วถึง ทุกคนจะต้องไม่อด เราได้เปรียบกว่าประเทศที่มีน้ำมันแต่ไม่มีอาหาร ถ้าเรารู้จักแบ่งปัน ที่อยู่อาศัยต้องมีน้ำ ไฟ ดังนั้น ขณะนี้ น้ำ ไฟ ถ้าประชาชนไม่มีจ่ายก็อย่าไปตัดน้ำ ตัดไฟเลย ให้ทุกคนอยู่ได้ เครื่องนุ่งห่ม ก็ขอให้มีแบบพอเพียง ส่วนความเจ็บป่วย ยารักษาโรค ทางการก็พร้อมจะเข้ามาดูแล การเรียนการศึกษาของเด็กไทย ขณะอยู่บ้านจะต้องปรับเปลี่ยน ผู้ปกครองที่บ้านจะต้องช่วยด้วย

ขณะนี้ที่เราต้องการควบคุมโรคให้น้อยที่สุด เพื่อรอยาที่มีประสิทธิภาพสูงลดอัตราการเสียชีวิตลงให้ได้ รอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการป้องกันโรค และเมื่อมีภูมิคุ้มกันกลุ่มเกิดขึ้น ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

เราจะต้องร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
19 เมษายน 256

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *