สังคม

“รมว.พม.” เปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 พร้อมตั้งครัวกลางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กทม.

วันนี้ (19 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม. เป็นชุมชนแรกในความดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุด ในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของ กทม. ภายใต้การดูแลของ พอช. จำนวน 195 ชุมชน และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน 91 ชุมชน ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นชุมชนแรก ถือเป็นชุมชนนำร่องที่จัดทำโครงการ “ชุมชนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 เป็นแห่งแรก เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งครัวกลาง เพื่อช่วยเหลือชาวชุมชนที่เดือดร้อนด้านอาหาร และส่งเสริมการปลูกผัก และการจัดตั้งคลังชุมชน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือต่างๆ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และการให้คำปรึกษากรณีผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท

นายจุติ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ชุมชนในวันนี้ ยังได้พูดคุยผ่านการสื่อสารออนไลน์ ร่วมกับแกนนำ 19 ชุมชน เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลของตนเองและครอบครัวกับผู้ประสานงานชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป สำหรับชุมชนในความดูแลของ พอช. จะได้รับมาตรการพักชำระหนี้สำหรับองค์กรชุมชนที่ใช้สินเชื่อจาก พอช. โดยไม่ต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และไม่คิดดอกเบี้ยในระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ซึ่งองค์กรผู้ใช้สินเชื่อประมาณ 500 องค์กร มีสมาชิกประมาณ 50,000 ครัวเรือน และส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยตามโครงการ “บ้านมั่นคง”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *