สังคม,  สุขภาพ,  เกษตร

“โครงการทหารพันธุ์ดี” จำหน่ายพืชผักคุณภาพ ราคาถูก ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงใต้ และรอบค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วงการเกิดโรคระบาด โควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับโครงการทหารพันธุ์ดีให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงการเกิดระบาดโรค โควิด-19 โดยการจำหน่ายพืชผักคุณภาพที่ปลูกในค่ายทหารและชุมชนเครือข่าย และนำไปจำหน่ายในราคาถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดย ร.7 พัน.5 นำทหารพันธุ์ดีเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร พืชผักสวนครัว ในโครงการทหารพันธุ์ดีที่เปลี่ยนสนามหน้าหน่วยขึ้นตรงระดับ กองร้อย กองพัน ทำเป็นแปลงปลูกพืชเพื่อนำผลผลิตผักปลอดสารพิษมาประกอบเลี้ยงให้กำลังพลทหารกองประจำการ และส่งต่อโภชนาการที่ดีให้กับครอบครัวกำลังพล

รวมถึงในภาวะวิกฤตการระบาดของโรค โควิด-19 ทหารพันธุ์ดีได้ช่วยกัน เก็บ ตัด ล้าง ผักปลอดสารพิษที่สดใหม่สะอาดและกรอบนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงใต้ และรอบ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือประชาชนลดค่าใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโรค โควิด-19

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *