สุขภาพ

อย. ย้ำ หากจะใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านเรือน ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข (วอส.) ในกรอบเครื่องหมาย อย. เท่านั้น

อย. ย้ำ หากจะใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านเรือน ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข (วอส.) ในกรอบเครื่องหมาย อย. เท่านั้น

เพราะผ่านการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้ว ว่าเหมาะสำหรับใช้ในบ้านเรือน หลังพบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านเรือน โดยอ้างเลขสารบบอาหาร หรือทะเบียนวัตถุอันตรายอื่น ทำให้ประชาชนสับสน

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคทางสื่อออนไลน์โดยแสดงเลขสารบบอาหาร หรือเลขทะเบียนวัตถุอันตรายอื่น เช่น วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปศุสัตว์ เป็นต้น อ้างว่าได้รับอนุญาต หรือผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแล้ว ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

ดังนั้น อย. จึงขอย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้บนพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้ำนเรือนและทางสาธารณสุข อยู่ในการกำกับดูแลของอย. ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยว่าสามารถใช้ในบ้านเรือนได้ และต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. บนฉลาก

จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการนำผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอื่นมำใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ แม้จะเป็นสารตัวเดียวกัน แต่เมื่อยังไม่ได้ผ่านการประเมินจาก อย. ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้น  มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุตามที่ระบุบนฉลากจริง หรืออาจทำให้พื้นผิว หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านเรือนเสียหายได้

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ซื้อมามีประสิทธิภาพจริง นอกจากสังเกตเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์แล้ว ขอให้สังเกตเพิ่มอีก 2 จุดสำคัญก่อนซื้อ ได้แก่

1. มีข้อความระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย”  หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส”

2. มีสารสำคัญที่เป็นสารฆ่าเชื้อโรค เช่น เอทิลแอลกอฮอล์, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, คลอโรไซลีนอล, อัลคิลไดเมทิลเบนซิล, แอมโมเนียมคลอไรด์ (เบนซัลโคเนียมคลอไรด์), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นต้น

ทั้งนี้ สารแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพต่อชนิดของเชื้อโรคแตกต่างกันไป โดยสามารถตรวจสอบการได้รับอนุญาตและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคได้ที่เว็บไซต์อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อให้ถูกประเภท หากนำมาใช้ในบ้านเรือนต้องสังเกตเลข อย. วอส. เท่านั้น ก่อนใช้ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตำมคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลำที่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสพื้นผิว หลังใช้งานควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้ง

หากมีความจำเป็นต้องถ่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคลงในขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นต้องติดฉลากให้ชัดเจน และเก็บในที่มิดชิด รวมทั้งไม่วางผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ไว้ใกล้กับแหล่งที่ให้เปลวไฟหรือความร้อนเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน อย. 1556 และสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องในช่วงโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “COVID-19” แล้วคลิกไปที่ “ข่ำวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง” หรือกดติดตามที่ “แฟนเพจเฟซบุ๊ก FdaThai”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *