การศึกษา,  เกษตร

พล.อ.ประวิตร น้อมนำพระบรมราโชบาย นำทางแก้ปัญหาน้ำ ได้ผลตามเป้าหมาย

พล.อ.ประวิตร น้อมนำพระบรมราโชบาย นำทางแก้ปัญหาน้ำ ได้ผลตามเป้าหมาย ภายหลังลงพื้นที่อยุธยา ตรวจขุดลอกคลอง เปิดทางน้ำเข้าคลองเปรมฯ ชื่นชม จนท. อาสาสมัครและจิตอาสา ปฏิบัติทุ่มเท เสียสละ แม้ต้องระวังโควิด-19 ปชช.พร้อมใจให้ความร่วมมือ

เมื่อ 20 เม.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าวันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ คลองเปรมประชากร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พล.อ.ประวิตร และคณะฯ ได้รับฟังการบรรยาย ผลการดำเนินโครงการฯ จาก ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และ ทบ.โดยกองพลพัฒนาที่ 1 ณ ห้องประชุม อ.บางปะอิน สรุปได้ว่า จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่คลองเปรมประชากรอยู่ในความรับผิดชอบของ อ.บางปะอิน ความยาว 8.8 ก.ม.โดยจังหวัดได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลอง ทั้งส่วนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับการขุดลอกคลองบางกระสั้น ที่เชื่อมต่อคลองเปรมประชากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถไหลเข้าสู่คลองเปรมประชากรได้อย่างสะดวก เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำเสีย รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ

ทั้งนี้ จังหวัดได้บูรณาการทำงานร่วมกับ ทบ.โดยกองพลพัฒนาที่ 1 อย่างแน่นแฟ้น ซึ่งจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล (งบกลาง) ดำเนินการ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันจากคลองเปรมประชากรในการดำเนินชีวิต

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม พี่น้องประชาชน อาสาสมัคร และจิตอาสา จ.อยุธยา ที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการด้วยดี รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละแม้จะต้องปฏิบัติงานในสภาวะที่ต้องระมัดระวังการติดเชื้อโควิด-19ด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณ จ.พระนครศรีอยุธยา, ทบ.,คค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย ของรัชกาลที่10 นำทางแก้ปัญหาน้ำ ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้ทันท่วงที

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *