สุขภาพ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เร่งพัฒนาวัคซีน สู้ภัยโควิด-19

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับจีนในการศึกษาวิจัยวัคซีนมาทดสอบในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ทางจีนอยู่ในขั้นตอนทดสอบวัคซีนในคนแล้ว

ส่วนการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างตรวจระดับภูมิคุ้มกันในเลือดของสัตว์ทดลองที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้นแบบ 2 ครั้ง จากการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย

นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในขั้นตอนการเพิ่มจำนวนไวรัส เพื่อนำไปฆ่าเชื้อเป็นวัคซีนเชื้อตาย และนำไปฉีดในสัตว์ทดลอง

หลังจากทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว จะทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในคนอีก 3 ระยะ คือ

– ระยะที่ 1 ทดสอบความปลอดภัย ในคน 30-50 คน
– ระยะที่ 2 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันกลุ่มเล็ก 100-150 คน
– ระยะที่ 3 ให้ผลในการป้องกันโรค ใช้ผู้ทดลอง 500 คนขึ้นไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *