ประชาสัมพันธ์,  สังคม

ทัพเรือภาคที่ ๓ และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ในการลำเลียงถุงยังชีพ ไปบริจาคให้กับประชาชน ที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เมื่อวานนี้ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ สั่งการให้ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเลจังหวัดพังงา จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คันพร้อมพลขับ และจัดกำลังพล ๘ นายช่วยในการลำเลียงถุงยังชีพของกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ จำนวน ๓๐๐ ชุด จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ไปยังท่าเรือเจียรวนิช ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเพื่อ ลำเลียงต่อไปยังอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรือเฟอรี่เกาะยาวเซ็นเตอร์ พร้อมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน อำเภอเกาะยาวตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *