สุขภาพ

รพ.พระมงกุฎเกล้าเปิดตัวหอผู้ป่วยความดันลบรับผู้ป่วย Covid-19

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัวหอผู้ป่วยรวม และ หอผู้ป่วย ICU ความดันลบ ด้วยระบบ Fresh Air 100% ตามมาตรฐาน WHO รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 จำนวนมากแห่งแรกของประเทศไทย เดินหน้าปรับปรุงห้องผ่านตัดชนิดปรับความดันต่อไป

พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) หรือ ศบค. และนายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อภาครัฐ นายเอกมล เจียรประดิษฐ์ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือ และเยี่ยมชมที่หอผู้ป่วยรวมความดันลบ(CohortwardNegativePressure) และหอผู้ป่วย ICU ความดันลบ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด-19

ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลัย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ภาคเอกชน คือ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นําอาคารผู้ป่วยเดิม คือ ตึกอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นอาคารเก่า มาปรับปรุงเป็นหอผู้ป่วย Covid-19 ด้วยระบบเทคโนโลยีการนํา Fresh Air 100% ไม่ใช้ระบบแอร์หมุนวนแบบทั่วไป และจัดทําห้องให้เป็นห้อง True Negative Pressure เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร รวมทั้ง สามารถควบคุมความเย็นและความชื้นในหอผู้ป่วย ตามมาตรฐานของ WHO และ CDCรวมทั้ง ให้ความสําคัญกับการกําจัดอากาศเสียจากหอผู้ป่วย ด้วยการต่อท่อExhaust Air กรองด้วย HEPA Filter ในทุกเตียงของผู้ป่วย เพื่อคืนบรรยากาศที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาคารดังกล่าวนี้ ปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน WHO ในการรองรับผู้ป่วย Covid-19 จํานวนมาก (Cohort ward) แห่งแรกของประเทศไทย และกําลังพัฒนาต่อไปในการปรับปรุงห้องผ่าตัดชนิดปรับความดัน

ทั้งนี้ โฆษก ศบค. ขอบคุณทุกภาคส่วนในความร่วมมือทางเทคโนโลยีในครั้งนี้ และความสําเร็จนี้ ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนไทย ที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

Facebook:ศูนย์ข้อมูลโควิด19

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *