สังคม

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบอาวุธป้องกันให้นักรบเสื้อขาว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ จำนวน 12,700 ชิ้น และเงินสมทบมอบความคุ้มครองจากโรคโควิด-19 ประกันชีวิตแพทย์และพยาบาล มูลค่า 500,000 บาท จาก มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และนางสาวอมรา  จันทร์เปล่ง กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบ   ณ ห้อง ประชุมชั้น 4 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *