สังคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 105 ถุง มาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยจัดแบ่งพื้นที่มอบถุงพระราชทานตามหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 จำนวน 18 ครัวเรือน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 จำนวน 13 ครัวเรือน

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 จำนวน 15 ครัวเรือน

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านเปล หมู่ที่ 3 จำนวน 15 ครัวเรือน

พลตำรวจตรี นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านเปล หมูที่ 3 จำนวน 15 ครัวเรือน

นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 จำนวน 14 ถุง

และนายอารัญ เจ๊ะมะ ผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 จำนวน 15 ครัวเรือน

พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ประชาชนที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานทุกคน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำไปมอบแก่ประชาชนที่เป็นผู้ยากไร้และพิการ ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเป็นล้นพ้น

ด้านครอบครัวของนางนางลีเมาะ สะแลแม กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *