การเงิน,  สังคม

ทีเอ็มบี – ธนชาต สนองนโยบาย ธปท. เพิ่มมาตรการช่วยลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ลดดอกเบี้ยพิเศษ-ขยายเวลาผ่อน หนุนลูกค้าตั้งรับสู้โควิด 

ทีเอ็มบี – ธนชาต เร่งแบ่งเบาภาระลูกค้าบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ตอบสนองนโยบายธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ลูกค้าตั้งรับกับสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มบัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน หรือให้เลือกพักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนาน รอบบัญชี กลุ่มบัตรกดเงินสด ลดดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 22% ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย.63

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2563 – นายจเร เจียรธนะกานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี และธนชาต ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยลูกค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแบ่งเบาภาระให้ลูกค้าสามารถตั้งรับได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุด ธนาคารได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ธปธ.โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาตที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มาตรการที่ ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 12% และให้ผ่อนชำระยอดคงค้างได้นาน 48 เดือน และ มาตรการที่ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน รอบบัญชี โดยลูกค้าสามารถเลือกสมัครได้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง

สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด ลูกค้าบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี สามารถขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน รอบบัญชี พร้อมปรับลดดอกเบี้ยระหว่างพักชำระลงเหลือไม่เกิน 22% ส่วนลูกค้าบัตรกดเงินสดธนชาต ให้ผ่อนชำระยอดคงค้างได้นาน 60 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 22% โดยลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผ่าน Contact Center ลูกค้าทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือ ลูกค้าธนชาต โทร. 1770

ทั้งนี้ ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็น 5% (ในปี 2563-2564) และ 8% (ในปี 2565) และสำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี และบัตรกดเงินสดธนชาต นั้น มีอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำที่ 3% โดยมาตรการดังกล่าวนี้ ธนาคารปรับให้ลูกค้าทุกรายอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือติดต่อธนาคาร และมีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *