การศึกษา,  สังคม,  เกษตร

อนันตรา เชียงใหม่ นำทีมช่วยนักดับไฟป่าสร้างแนวกันไฟและปรับปรุงสถานีดับไฟป่า ให้กับอาสาสมัครดับไฟในจังหวัดเชียงใหม่  

ด้วยสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เรื้อรังอย่างต่อเนื่องมาหลายปี และมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาหนักขึ้นทุกๆปี โดยปัจจุบันปี 2563 ยังประสบปัญหาไฟป่าลุกลามอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้ตลอดช่วงที่ผ่านมาค่าฝุ่นควัน PM 2.5 พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน จนขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกอนันตรา เชียงใหม่ นำทีมโดย มร. เซเรซ่า อิชวาร่า (Mr. Syahreza Ishwara) ผู้จัดการทั่วไป และ มร. แฮนส์ ดีเมลโล (Mr. Hans D’mello) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะอนุรักษ์สถานที่ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จึงได้ร่วมก่อตั่งกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักอาสาดับไฟป่า โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี 2562 ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุน คอนเสิร์ตการกุศล โดยได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติเปรมฯ เชียงใหม่ ซึ่งทุนจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้นำไปซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า พร้อมมอบอาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ให้กับนักอาสาดับเพลิง

ในปี 2563 อนันตรา เชียงใหม่ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไฟป่าลุกลามในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริหารและพนักงานอนันตรา เชียงใหม่ ได้ร่วมกันสร้างแนวกันไฟ และปรับปรุงสถานีดับไฟป่า ให้กับนักอาสาดับไฟป่า อำเภอสะเมิง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานได้อย่างราบรื่น โดยโครงการดังกล่าว อนันตรา เชียงใหม่ ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนนักอาสาดับเพลิง ในกิจกรรมอิ่น ๆ ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *