สุขภาพ

“เทวัญ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ตามพระดำริ ของสมเด็จพระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ที่จัดตั้งขึ้น ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยมอบอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมทั้งหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน จาก ชุมชนวัดดุสิต,ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก,ชุมชนวัดอัมพวา,ชุมชนวัดระฆัง,ตรอกเสมียนจ๋าย,ตลาดบ้านขมิ้น,หอพักทองห่อ,คนขับรถตุ๊กตุ๊ก,คนขับรถซูบารุ โดยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสา รวมทั้งประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถจะร่วมในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อโดยตรงที่ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *