การศึกษา,  เกษตร

กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ Kick Off เดินเครื่องปั๊มสูบน้ำจากหน้าอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน จัด Kick Off เดินเครื่องปั๊มสูบน้ำจากหน้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงท่อส่งน้ำที่เขื่อนดินช่องเขาขาด เพื่อส่งน้ำไปลงบ่อพักด้านท้ายเขื่อน และผ่านท่อของโครงการจัดหาน้ำผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับนำน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *