การศึกษา,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยูนิเซฟ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและงบประมาณด้านสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยูนิเซฟ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและงบประมาณด้านสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี

กรุงเทพฯ กันยายน 2562  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและงบประมาณด้านสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี โดยมีนายสรศักดิ์ เพียรเวช   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายโธมัส ดาวิน   ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายนพรัตน์ ทวี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณรัฐสภา สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สำนักงบประมาณของรัฐสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการบริหารและเสนอแนะนโยบายด้านงบประมาณต่อฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี พ.. 2564 ผ่านแผนงานที่องค์การยูนิเซฟ จะร่วมสนับสนุนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ด้านงบประมาณ ความคุ้มค่าของนโยบายสาธารณะ โดยสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลด้านเด็กและสตรีมาใช้ พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี อันจะนำมาซึ่งการกำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่เด็กทุกคน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *