การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

อธิบดี พก. ชี้แจงความคืบหน้า ประเด็นเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ เรียกร้องสิทธิ์กรณีคนพิการถูกละเมิดสิทธิ์ ถูกหักหัวคิวเงินช่วยเหลือคนพิการ เร่งหารือกระทรวงแรงงานแก้ไขปัญหา

อธิบดี พก. ชี้แจงความคืบหน้า ประเด็นเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ เรียกร้องสิทธิ์กรณีคนพิการถูกละเมิดสิทธิ์ ถูกหักหัวคิวเงินช่วยเหลือคนพิการ เร่งหารือกระทรวงแรงงานแก้ไขปัญหา

จากกรณีที่กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ เดินทางไกลเรียกร้องสิทธิ นั้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยความคืบหน้าว่า นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมพบปะกลุ่มเครือข่ายฯ ณ จุดเริ่มเดินทาง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้นัดกลุ่มเครือข่ายฯ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งรับผิดชอบการขอใช้สิทธิการจ้างงานตามมาตรา 35 องค์กรคนพิการระดับชาติ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ได้จัดประชุมร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเร่งช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการมีผู้แสวงหาประโยชน์จากคนพิการโดยมิชอบทั้งในด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาระยะกลาง จะมีการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลการมีงานทำของคนพิการ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ในการจ้างงานคนพิการ และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และการสร้างการรับรู้ให้แก่คนพิการและองค์กรคนพิการให้ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ส่วนในระยะยาวจะได้ศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป

สำหรับระหว่างการเดินทาง พก. ได้มีการประสานกับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดตามเส้นทางเดินทางของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ เพื่อดูแล อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการดูแลด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ อธิบดี กรม พก. เน้นย้ำว่า หากมีการพบการแสวงหาประโยชน์จากคนพิการตามมาตรา 35 สามารถแจ้งที่กรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *