ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  ศิลปะ-การแสดง-ดนตรี-บันเทิง,  สังคม

“River Festival 2019” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน้ำ”

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน  River Festival 2019 ” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” พร้อมด้วย คุณสุรพล  เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย พลเรือตรีสุรพันธ์ ตันติเวชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ  คุณจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ  คุณสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และ หม่อมหลวง รดีเทพ เทวกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย หน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *