www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

นายกรัฐมนตรี ย้ำยังไม่ล็อกดาวน์หลังปีใหม่ ขอรอดูสถานการณ์ ขอความร่วมมือเจ้าของโรงงานเปิดเผยข้อมูลการใช้แรงงานต่างด้าวตามความจริง พร้อมลงพื้นที่ จ.ระยอง บ่ายนี้

29 ธ.ค. 63 เวลา 13.10 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง กรณีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศหลังปีใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากนี้

ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของทุกคน หากทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เชื่อว่าจะไม่ถึงขั้นนั้น ไม่ต้องมีการล็อดาวน์ ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องมีศรัทธา ร่วมมือกัน ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ต้องดูแลประชาชนไปด้วยกัน


นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ยืนยันจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การดูแลเกษตรกรและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการดูแลแรงงานต่างด้าว โดยมอบนโยบายให้มีการผ่อนผันการขึ้นบัญชี เพื่อให้มีการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

พร้อมให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนที่ใช้แรงงานต่างด้าว อย่าปกปิดข้อมูล เพียงให้แจ้งจำนวนความต้องการแรงงาน ทั้งแรงมีฝีมือ/แรงงานไม่มีฝีมือ หลังจากนี้ หากพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่ขึ้นทะเบียนหลังจากนี้ จะถือว่าผิดกฎหมาย รวมทั้งผู้ประกอบการจะต้องถูกขึ้นบัญชี Blacklist ต่อไป

สำหรับการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดระยองในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และในหัวหน้ารัฐบาลจะลงพื้นที่ดูการทำงานให้ครบถ้วน  ยืนยันจะดูแลตนเองให้มากที่สุด โดยจะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ มีระยะห่าง  และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่เป็นระยะ ไม่ต้องเจ็บป่วย เพราะหากเจ็บป่วยจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ย้ำให้ทุกคนอย่า “การ์ดตก”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *